Misyon - Vizyon

Mimarlık Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrencilerimiz, Yoğun ve stresli bir sınav döneminin ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ne yerleştiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Mimarlık Bölümü Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Z. Yeşim ALEMDAR E-Posta Adresi: yalemdar@nny.edu.

FAKÜLTE KOMİSYONLARI

Bilimsel Etkinliklerin Bildirilmesi Komisyonu Arş. Gör. Betül SATOĞLU Başkan Arş. Gör. Hilal ERDEM Üye Arş. Gör.

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Serhan YAMAÇLI Dekan Vekili Prof. Dr. Emine KILAVUZ Üye Prof. Dr. Hülya UÇAR Üye Prof. Dr. Ali KAYA Üye Doç. Dr.

Dekan Sekreteri

Havva ARI E- Posta:  gsfdekanlik@nny.edu.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gözde KUZU DİNÇBAŞ E-Posta:  gkdincbas@nny.edu.

Bologna Bilgileri

https://obs.nny.edu.tr/oibs/bologna/index.

Öğrenci Formları

Ayrılma, İlişik Kesme Formu için tıklayınız. Kayıt Dondurma Başvuru Formu için tıklayınız. Mazeret Sınavı Formu için tıklayınız. Mezuniyet İçin Ek Sınav Dilekçesi için tıklayınız.

Personel Formları

Fakülte Hakkında

Güzel Sanatlar ve Tasarım; kent, bina, mekân, ürün ve dış ortamların gereksinmelerine uygun olarak biçimlenmesine katkı yapan, öncelikli olarak insan odaklı çalışma alanlarını kapsayan, tasarım odaklı disiplinler arası, bir bilim dalıdır.

Erasmus Koordinatörleri

Mimarlık Bölümü Erasmus Koordinatörü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Z. Yeşim ALEMDAR E-Posta Adresi: yalemdar@nny.edu.tr Dr.

Akademik Faaliyet Raporu

Akademik Faaliyet Raporu için tıklayınız.

Fakülte Hedefleri

Behruz Çinici Maket Atölyesi

Sedat Hakkı Eldem Tasarım Atölyesi

Mualla Eyüboğlu Anhegger Bilgisayar Laboratuvarı

Emin Onat Konferans Salonu

Fakültemizden Fotoğraflar

İç Kontrol ve Kalite Raporu

Mimarlık Bölümü İç Kontrol ve Kalite Raporu için tıklayınız.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Kontrol ve Kalite Raporu için tıklayınız.

Hedefler

Fakültemiz 2021-2022 Hedeflerleri hazırlanma aşamasındadır.

Mevzuat

Kanunlar için tıklayınız. Yönetmelikler için tıklayınız. Yönerge için tıklayınız. Tüzükler için tıklayınız.

Kalite Formları

Kalite Eğitim Değerlendirme Formu için tıklayınız. Kalite Toplantı Formu için tıklayınız. Kalite Eğitim Katılım Formu için tıklayınız.

Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı Formu için tıklayınız. Bölüm Başkanı Görev Tanımı Formu için tıklayınız. Öğretim Üyesi Görev Tanımı Formu için tıklayınız.

Dekan Mesajı

Yukari