About Faculty

Birşeyi her zaman bir sonraki daha geniş
bağlamı içinde düşünerek tasarlayın:
iskemleyi odanın içinde, odayı evin
içinde, evi çevrenin içinde, çevreyi
kent planının içinde”
Eliel Saarınen

Güzel Sanatlar ve Tasarım; kent, bina, mekân, ürün ve dış ortamların gereksinmelerine uygun olarak biçimlenmesine katkı yapan, öncelikli olarak insan odaklı çalışma alanlarını kapsayan, tasarım odaklı disiplinler arası, bir bilim dalıdır. Fakültemiz Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Faydacı bir bakışla, üretim nesnesi “mekâna” indirgenebilecek bir meslek olmanın ötesinde mimarlık; bir düşünme ve yaşam biçimidir. Mimarlık, doğası gereği, ilişki içinde olduğu “sanat” ile kurumsal ve mekânsal birlikteliği ön görmektedir. Bu bağlamda Mimarlık Bölümümüz kent ölçeğinden bina ölçeğine kadar geniş bir yelpazede eğitim vermeye odaklı, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında ve bunları koruma bilinci taşıyan, etik değerlere saygılı mimarlar yetiştirmeyi hedeflediği için bu hedefler eğitim planlamasına yansıtılmıştır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, mevcut ya da yeni tasarlanacak binaların iç mekanlarını ve kamusal-yarı kamusal alanların mekânsal kalitelerini artırmak adına yaratıcı çözümler üreten etkin bir meslek dalıdır. Üniversitemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde; binaların restorasyon, renovasyon ve baştan kullanımını sağlayacak projelerin yapılması, yakın çevrenin kullanıcı istekleri ile yapı fiziği göz önünde bulundurularak tasarlanması ve yaratıcı tasarım çözümlerinin üretilmesi eğitim planlamasına yansıtılmıştır.Yukarı