Vizyon Misyon

Birşeyi her zaman bir sonraki daha geniş
bağlamı içinde düşünerek tasarlayın:
iskemleyi odanın içinde, odayı evin
içinde, evi çevrenin içinde, çevreyi
kent planının içinde”
Eliel Saarınen

Güzel Sanatlar ve tasarım; kent, bina, mekân, ürün ve dış ortamların gereksinmelerine uygun olarak biçimlenmesine katkı yapan, öncelikli olarak insan odaklı çalışma alanlarını kapsayan, tasarım odaklı disiplinler arası, bir bilim dalıdır.

Fakültemiz bir vakıf üniversitesi olmanın temel misyonunu ilke edinmiş, eğitim, öğretim ve araştırmaya teşvik edici; tasarım alanında çevresel problemlere duyarlı olup, çözümler üretebilen, ulusal kimliğini ve değerlerini küresel değerlerle bütünleştirebilen, toplumun çıkarlarını gözeten, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı, estetik değerlerle donatılmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek adamları yetiştirmeyi hedefleyen bir fakültedir.
 Yukarı